Những từ chuyên dùng

1. MMO ( make money online ) : Kiếm tiền online trên mạng.
2. Ref ( referral ): Là số người cấp dưới được bạn giới thiệu bạn sẽ được hưởng một số tiền (% số tiền) mà người đó làm việc.
3. Rented ref: Là số ref bạn thuê để kiếm lời thông thường giá là 0.25USD/tháng cho 1 ref bạn thuê. Ref thuê là người thật nên cũng có lúc click lúc không, lúc nhiều lúc ít.
4. Autopay: Tự động trả tiền gia hạn cho ref.
5. Rental balance: Là tài khoản để bạn duy trì, thuê ref, .... được chuyển đổi từ tài khoản chính sang hoặc có thể nạp từ các ngân hàng online như Paypal, Alertpay, Liberty reserve, ...
6. AVG: Chỉ số click trung bình của ref.
7. Recycle: Thao tác để đổi mới ref thuê khi ref đó không hoạt động.
8. Upgrade: Nâng cấp tài khoản để có được những quyền lợi tốt hơn.
9. Poor: Là bằng chứng nhận tiền từ các trang MMO.
10. Scam: Dùng để chỉ các trang lừa đảo. Các bạn cần biết để tránh những trang web đó ra.

No comments:

Post a Comment