Bucks4shares

Bucks4shares là một trong những website uy tín với hơn 62000 thành viên.
Mỗi ngày sẽ có khoảng 40 quảng cáo để bạn click.
Mỗi quảng cáo dài từ 3 - 7 giây.
Số tiền mỗi click là $0.0005 , $0.0002 , $0.0001
Chỉ cần được $0.02 là bạn có thể yêu cầu thanh toán.
Đã có proof.


Proof mới nhất mình nhận được tại bucks4shares :Các bạn có thể đăng kí tại đây
No comments:

Post a Comment