Cashcamel

Cash camel là một trong những website mà người chơi đã được trả tiền.
Thông tin về site:
Số click/ngày: 220-250
Giá: 0.001, 0.0003, 0.0002
Ref: 30 %
Min pay: 0.01$ (Paypal)

Proof mới nhất mình nhận được tại cash camel :


Các bạn có thể đăng kí tại đây

No comments:

Post a Comment